فایل های راهنما
نرم افزار جامع آموزش دانشگاه فني و حرفه اي
کاربران گرامی :
در صورتیکه پس از کانورت اطلاعات در استفاده از برنامه آموزش با مشکل مواجه شدید، لطفاً موارد مورد نظر را در سامانه پاسخ گویی دانشگاه فنی و حرفه ای ثبت نموده تا قابل پیگیری باشد.