فایل های راهنما
نرم افزار جامع آموزش دانشگاه فني و حرفه اي
اساتید گرامی
با سلام و احترام
به اطلاع می رساند بازه ثبت نمره تا پایان روز چهارشنبه مورخ 14 مرداد تمدید گردید .
با سپاس - دانشگاه فنی و حرفه ای
دانشجویان گرامی
با سلام و احترام
به اطلاع می رساند امکان ورود به صفحه دانشجویی ، مشاهده نمره و ثبت اعتراض از ساعت 14، همه روزه ( تا پایان روز چهارشنبه مورخ 14 مرداد ) فعال می باشد.
با سپاس - دانشگاه فنی و حرفه ای