فایل راهنما
نرم افزار جامع آموزش دانشگاه فنی و حرفه ای
به اطلاع می رساند به منظور انجام خدمات در راستای بهبود لینک های موجود، کلیه سامانه های دانشگاه از ساعت 15:00 الی 17:00 روز شنبه مورخ 25/10/95 بصورت موقت از دسترس خارج می باشد.