فایل های راهنما
نرم افزار جامع آموزش دانشگاه فني و حرفه اي
دانشجویان گرامی :
با سلام و احترام
اطلاعیه شماره 1
خواهشمند است مطابق با جدول زمانبندی انتخاب واحد آموزشکده/دانشکده خود اقدام به لاگین و انتخاب واحد نمایید.
اطلاعیه شماره 2
به اطلاع می رساند دانشجویانی که دارای شرایط زیر می باشند مجاز به انتخاب واحد نیستند. لذا به منظور پیگیری وضعیت خود از روز شنبه مورخ 13 شهریور به بعد می توانند به واحد آموزش آموزشکده/دانشکده خود مراجعه نمایند:
1. دانشجویانی که سنوات تحصیلی آنها به هفت یا بیشتر رسیده است (ورودی 921 و قبل از آن) تذکر: اگر در سنوات تحصیل خود یک یا دو ترم مرخصی بدون احتساب دارید اقدام به انتخاب واحد نمایید.
2. دانشجویانی که در سابقه تحصیل خود 3 ترم یا بیشتر مشروط شده باشند.
3. دانشجویانی که 2 ترم یا بیشتر مشروط شده و معدل کل آنها زیر 10 می باشد.
اطلاعیه شماره 3
شایان ذکر است کلیه فرایندهای آموزشی (اعم از فرایند فارغ التحصیلی، درخواست ریز نمرات، ثبت نمرات مهمان رفته در مراکز دیگر، دریافت نمرات مهمانی خود، لیست نمرات و صدور نامه مهمانی، گواهی اشتغال به تحصیل و .......... ) از تاریخ 6 لغایت 11 شهریور غیرفعال می باشد لذا خواهشمند است جهت دریافت هر گونه خدمات آموزشی از تاریخ 13 شهریور به بعد به آموزشکده/دانشکده خود مراجعه نمایید.